83. 3.4. Додавання відео- та аудіоданих у презентацію