266. § 18. Редагування та форматування текстів у текстовому процесорі MS Word