Раздел Розділ 7. Комп’ютерна графіка. § 24. Перше знайомство з графічним редактором CorelDRAW