Раздел ТЕМА 2. Українські землі у складі Російської та Австрійської Імперій наприкінці 18 у першій третині 19 ст.. § 3. Включення українських земель до складу Російської імперії