46. § 5. Українські землі в системі міжнародних відносин