62. § 7. Українське національне відродження в західноукраїнських землях