Раздел Тема 9. Наш край у другій половині 18 - у 19 столітті. § 34. Особливості модернізації регіону та краю в другій половині 18 - у середині 19 ст.