Раздел Тема 2. Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій наприкінці 18 — у першій третині 19 століття. § 5. Наддніпрянська Україна в системі міжнародних відносин першої третини 19 ст.