Раздел Тема 2. Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій наприкінці 18 — у першій третині 19 століття. § 8. Російський визвольний та польський національно-визвольний рухи в українських землях у 20–30-х роках 19 ст.