188. § 22. Демократичні реформи 60-70-х років 19 ст.