197. § 23. Модернізація повсякденного життя в Україні.