237. § 29-30. Громадсько-політичний рух у Наддніпрянській Україні в 70-90-х роках 19 ст. Відродження громадянського руху.