Раздел Українські землі в складі Російської та Австрійської імперій наприкінці 18 — у першій третині 19 ст.. § 3. Українські землі в складі Російської імперії.