259. § 33. Українська наука та література в другій половині 19 ст.