265. § 34. Українське мистецтво та архітектура в Другій половині 19 ст.