Раздел Українські землі в складі Російської та Австрійської імперій наприкінці 18 — у першій третині 19 ст.. § 5. Вплив міжнародних відносин на становище України в першій третині 19 ст.