Раздел Українські землі в складі Російської та Австрійської імперій наприкінці 18 — у першій третині 19 ст.. § 6. Початок національного відродження В Східній Україні.