Раздел Українські землі в складі Російської та Австрійської імперій наприкінці 18 — у першій третині 19 ст.. § 7. Пробудження національного життя в Західній Україні.