Раздел Розділ V. Західноукраїнські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині XIX ст.