Раздел РОЗДІЛ V. Західноукраїнські землі у складі Австро-Угорщини у другій половині ХІХ ст.