117. § 12. Самопізнання й самовиховання особистості