Раздел § 2. Взаємозв’язок основних ознак, складових частин та чинників здоров’я