Раздел § 9. Законодавство про безпеку і здоров’я людини