Раздел Розділ 3. Психічна й духовна складові здоров’я