Раздел § 1. Systematyzacja i uogólnienie wiadomości z zakresu pisowni i składni