МоваЯзык
Главная Блоги

§ 12. WskaźnIkI zespoLenIa zDań skłaDowyCh w zDanIu złożonyM poDrzęDnIe. ZnakI przestankowe w zDanIu złożonyM poDrzęDnIe - SkłaDnIa I punktuaCja