Раздел SKŁADNIA I PUNKTUACJA . § 12. Wskaźniki zespolenia zdań składowych w zdaniu złożonym podrzędnie. Znaki przestankowe w zdaniu złożonym podrzędnie