Раздел § 18. Zdania okolicznikowe. Rodzaje zdań okolicznikowych