Раздел LEKSYKOLOGIA I FRAZEOLOGIA. § 2. Treść i zakres wyrazów