Раздел § 31. Zdanie wielokrotnie złożone (wieloczłonowe)