Раздел § 34. Powtórzenie i systematyzacja materiału opracowanego