151. Kształcenie językowe. Przygotowanie konspektu, notatki