Раздел TEMAT 7. Turystyka górska. Osobliwości w odmianie rzeczowników. Rzeczowniki nieodmienne