Раздел § 10. Конституційні права і свободи людини і громадянина