Раздел РОЗДІЛ I. Основи теорії держави і права. §3. Державний лад. Форми держави