62. §9. Обставини, що виключають шкідливість (суспільну небезпеку) діяння. (Практичне заняття)