Раздел Розділ 3. Правовідносини. Правопорушення. Юридична відповідальніст