Раздел §9. Обставини, що виключають шкідливіс ть (суспільну небезпеку) діяння. Практичне заняття № 2