ТЕМА 6. КУЛЬТУРА НАРОДІВ СВІТУ НАПРИКІНЦІ 18 — У 19 СТ.