Раздел Тема 2. Європа в добу революцій. § 10. Політична роздробленість Німеччини