§ 31. Народи Африки під владою європейських колонізаторів