Раздел Розділ III. Європа та Америка в останній третині XIX — на початку XX ст.. § 17. Еволюція європейської соціал­демократії: від марксизму до легальної парламентської діяльності. Практичне заняття