Розділ I. Європа та Америка наприкінці XVIII — на початку XIX ст.