225. § 26. Міжнародні відносини наприкінці XIX — на початку XX ст.