46. § 6. Початок становлення індустріального суспільства