РОЗДІЛ IІI. ЄВРОПА ТА АМЕРИКА в останній третині XIX — на початку XX ст.