Раздел ROZDZIAł I. EUROPA I AMERYKA POD KONIEC XVIII – NA POCZĄTKU XIX W