НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ  У ДРАМАТУРГІЇ КІНЦЯ ХІХ –  ПОЧАТКУ ХХ ст.