Раздел Розділ ІІ. Частина третья, четверта (Варіанти 1 - 10)