Варіант 29. Розділ ІІ. Частина третья, четверта (Варіанти 21 - 30)