Варіант 32. Розділ ІІ. Частина третья, четверта (Варіанти 31 - 40)